THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KẾ TOÁN

Thứ hai, 31/08/2009, 13:50 GMT+7
3556 xem
Chia sẻ:

          Thực hiện Quyết định 1118/QĐ-SNV ngày 28/8/2009 của Sở Nội vụ  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng viên chức. Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo thông báo tuyển dụng như sau:

- Số lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu
- Dự kiến sẽ bố trí vào ngạch viên chức: Kế toán viên.
- Bậc lương sẽ bố trí tương ứng với trình độ đào tạo của người trúng tuyển.
- Nơi làm việc: Phòng Tổ chức – Hành chính BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo.

 

* Điều kiện tuyển dụng như sau:
- Công dân Việt Nam, tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi, có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, bị quản chế hành chính hoặc đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
- Có trình độ chuyên môn: Từ Trung cấp kế toán trở lên.
- Ngoại ngữ: trình độ A trở lên
- Tin học: trình độ B
- Có đủ sức khỏe để làm việc.
* Điều kiện ưu tiên cho các trường hợp sau:
- Ng­ười dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, ng­ười hưởng chính sách như­ thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng tr­ước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trư­ớc); con đẻ của ngư­ời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lư­ợng vũ trang, con anh hùng lao động.
- Ngư­ời tốt nghiệp loại khá, giỏi ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; ng­ười đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ ba năm trở lên. Người địa phương có hộ khẩu thường trú tại Côn Đảo. Có kinh nghiệm làm việc trong công tác Kế toán từ 01 năm trở lên.
 
* Hồ sơ dự tuyển gồm có
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức ( viết theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ).
- Bản khai lý lịch;
- Giấy chứng nhận sức khỏe;
- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ, bản điểm, các giấy tờ khác có liên quan;
- 02 phong bì có dán tem và 02 tấm ảnh cỡ 4cm x 6cm.
- Ghi rõ địa chỉ và số điện thoại trên phong bì hồ sơ để liên lạc khi cần thiết.
* Thời gian nhận hồ sơ:
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày: 30/9/2009.
* Địa điểm nhận hồ sơ:  
Phòng Tổ chức – Hành chính Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Số 29 đường Võ Thị Sáu huyện Côn Đảo tỉnh Bà rịa Vũng Tàu.
Mọi chi tiết cần liên hệ theo điện thoại số: 064.3630741 hoặc 064.3830150.
Ghi chúHồ sơ dự tuyển nếu không trúng tuyển sẽ không hoàn trả lại./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC
- Sở Nội vụ (để báo cáo);                                                                            (Đã ký)
- Đài TT-TH Côn Đảo;
- Website Con daopark.com.vn;
- Niêm yết tại đơn vị;
- Lưu: VT.
 
 
      Lê Xuân Ái
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
……………, ngày… tháng … năm ……
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV
ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ)
Tên tôi là:                                                               Nam, Nữ:
Ngày sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:                                                     Điện thoại liên lạc:
Dân tộc:
Trình độ đào tạo:
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch Kiểm lâm, Tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đồng ý dự tuyển tại Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Bản khai lý lịch;
2. Giấy chứng nhận sức khỏe;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác (chưa cần công chức hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm: ....................................
……………………………………………………………………………………………
4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4 x 6
Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ./.
Kính đơn
                                                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc