THÀNH LẬP TRUNG TÂM YẾN SÀO TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

Thứ ba, 10/05/2011, 07:31 GMT+7
2976 xem
Chia sẻ:

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo tồn, phát triển quần thể yến sào tự nhiên tại Côn Đảo, tiến tới mở các dịch vụ kinh doanh những sản phẩm phụ chế phẩm từ yến sào.

Thực hiện chế độ tự chủ biên chế, tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006; Thông tư 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 29 tháng 01 năm 2011 Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo ban hành Quyết định 64/QĐ-BQLVQG ngày 29/01/2011 thành lập Trung tâm Yến sào Côn Đảo.

Trung tâm Yến sào Côn Đảo là bộ phận dịch vụ trực thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn kinh phí sản xuất, kinh doanh Yến sào. Bộ máy Trung tâm yến sào Côn Đảo gồm có: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 01 nhân viên kế toán, 01 Đội kỹ thuật phát triển Yến Sào, 01 Đội quản lý, bảo vệ, khai thác Yến sào, 01 Tổ tàu thuyền và các Tổ bảo vệ các hang yến, đảo yến: hòn Côn Sơn, hòn Bông lan, hòn Cau, hòn Thỏ, hòn Tre Nhỏ, hòn Tre Lớn, Việt Minh, Đầm Tre, hòn Bảy Cạnh, hòn Bà, hòn Trác;

Trung tâm yến sào Côn Đảo có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển quần thể Chim yến Hàng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo;  Thực hiện các ứng dụng kỹ thuật bảo tồn và nhân đàn Yến;  Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh Yến sào và các dịch vụ liên quan đến ngành, nghề yến sào tại Côn Đảo;

Với sự thành lập Trung tâm yến sào Côn Đảo, chắc chắn trong thời gian tới quần thể yến sào tự nhiên tại Côn Đảo sẽ phát triển mạnh hơn, tăng số lượng đàn và sản lượng yến hàng; các dịch vụ liên quan đến ngành, nghề yến sào sẽ được khai thác, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Địa chỉ liên lạc:

Trung tâm yến sào Côn Đảo

Địa chỉ: 29, Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643.831787 Fax: 0643.831788

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc