THÁNG 4 NĂM 2010 VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO CÓ NHIỀU HỌP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thứ hai, 26/04/2010, 14:26 GMT+7
2137 xem
Chia sẻ:

       Trong tháng 4 năm 2010 Vườn Quốc gia Côn Đảo có nhiều đoàn khoa học đến hợp tác và nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học tại Côn Đảo.

-   Đoàn cán bộ nghiên cứu khoa học Việt Nam và Liên bang Nga (Trung Tâm Nhiệt đới Việt – Nga Chinh nhánh Ven biển) tiến hành đợt khảo sát thực địa tại Côn Đảo từ ngày 08/3/2010 đến 15/6/2010 trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu “Đa dạng sinh học và cấu trúc chức năng hệ sinh thái ven bờ và đề tài “Nghiên cứu tổng thể sức sản xuất sinh học và đa dạng sinh học vùng ven biển Việt Nam”. Thành phần đoàn gồm có 04 nhà khoa học người Nga do Tiến sỹ Astakhov D.A làm Trưởng đoàn.

-   Đoàn cán bộ khoa học của Viện Sinh học Nhiệt đới đến Vườn Quốc Gia Côn Đảo thực hiện nghiên cứu về sinh thái, đa dạng sinh học để tiến hành lập dự án về Đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Côn Đảo. Thời gian khảo sát từ ngày 12/4/2010 đến 18/4/2010. Thành phần đoàn gồm các cán bộ khoa học của Viện Sinh thái Nhiệt đới (01 người), Đại học Quốc gia Hà Nội (02 người) và các nhà khoa học của Singapo (03 người).

-   Đoàn cán bộ khoa học của Viện Nghiên cứu Hải sản đến Vườn Quốc Gia Côn Đảo thực hiện khảo sát, nghiên cứu phục hồi và phát triển nguồn lợi Trai tai tượng (họ Tridacnidae) ở biển Việt Nam. Thời gian khảo sát từ ngày 15/4/2010 đến 19/4/2010. Thành phần đoàn gồm 12 cán bộ khoa học do ông Hoàng Đình Chiều làm khoa học trưởng, phụ trách chuyến khảo sát. Đây là chương trình mà Viện Nghiên cứu Hải sản cử đoàn cán bộ khoa học đi khảo sát, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và chế biến các loài Trai tai tượng (ho Tridacnidae) tại 8 vùng biển đảo của Việt Nam là: Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), Hòn Cau (Ninh Thuận), Phú Quí (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nam Yết (Trường Sa).

-   Đoàn cán bộ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đến điều tra nghiên cứu thực vật tại Vườn Quốc gia Côn Đảo và thu thập mẫu thực vật để bổ sung mẫu vật và tư liệu từ các địa phương cho việc xây dựng Phòng tiêu bản thực vật Quốc gia (Hà Nội). Thời gian từ 17/4/2010 đến 24/4/2010. Đoàn gồm 04 cán bộ do TS. Trần Thế Bách làm trưởng đoàn.

Kết quả nghiên cứu của các đoàn trên sẽ cung cấp cho Vườn Quốc gia Côn Đảo những thông tin quan trọng phục vụ cho công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trong thời gian tới.
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc