Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng tại khu hòn Tre Lớn VQG Côn Đảo

Thứ hai, 14/03/2022, 08:14 GMT+7
1323 xem
Chia sẻ:

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng tại khu hòn Tre Lớn VQG Côn Đảo.

 

3_1

4_1

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc