Quyết định về việc thành lập hội đồng xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng (Ông Câu, tiểu khu 58 VQG Côn Đảo)

Thứ hai, 14/03/2022, 08:03 GMT+7
866 xem
Chia sẻ:

Quyết định về việc thành lập hội đồng xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng (Ông Câu, tiểu khu 58 VQG Côn Đảo).

1_1

2_1

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc