Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lắp đăt thiết bị quản lý năng lượng cho hệ năng lượng mặt trời

Thứ tư, 27/03/2024, 15:30 GMT+7
288 xem
Chia sẻ:

z5289691033702_3f80b447517bd51e722cf01abc7936f2

z5289692236259_d495525d92368d73ac6bfcb616350734

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc