Quyết định ban hành Quy định tiêu chí kỹ thuật xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030.

Thứ ba, 30/11/2021, 10:57 GMT+7
988 xem
Chia sẻ:

Quyết định số 319/QĐ-VQG ngày 29/11/2021 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc ban hành Quy định tiêu chí kỹ thuật xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030. Bấm xem chi tiết tại đây!

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc