Những di sản văn hóa, khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học… phải được quy định chi tiết trong quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

Thứ tư, 27/12/2023, 16:08 GMT+7
155 xem
Chia sẻ:

1-

2-

3_3_1

4_4_1

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc