Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Thứ tư, 30/01/2019, 15:52 GMT+7
2351 xem
Chia sẻ:
Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc