Lịch làm việc từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 03 tháng 9 năm 2018

Thứ ba, 28/08/2018, 08:22 GMT+7
1990 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 27  tháng 8 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 03 tháng 9 năm 2018   

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

27/8/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Ban Giám đốc; CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

14h00

Hội trường Sở KH&ĐT

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bến cập tàu hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, hòn Tre Lớn

Sở KH&ĐT

Đơn vị tư vấn

Giám đốc, ông Trần Việt Dũng, Công ty tư vấn Công trình thủy

Thứ 3

28/8/2018

07h30

Xuất phát tại cầu tàu

Lặn kiểm tra hệ thống phao ranh giới

Đ/c Huệ

(Phó Giám đốc)

P. BTB, ĐNN

- Đ/c Huệ (PGĐ);

- 02 viên chức phòng BTB, ĐNN (chuẩn bị thiết bị lặn, đề nghị sử dụng tàu BV 0152);

- P. TC-HC điều tàu và báo HKL phối hợp công tác.

09h00

Trạm giao dịch VT

Làm việc với Trạm giao dịch VT nghe báo cáo tình hình quản lý điều hành công việc tại Trạm giao dịch VT

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Trạm trưởng Trạm giao dịch

Trạm trưởng và toàn thể nhân viên Trạm giao dịch VT

Thứ 4

29/8/2018

-

Trường Chính trị tỉnh

Học lớp Bồi dưỡng quản trị nhân sự trong khu vực công (từ 29-31/8/2018)

Sở Nội vụ

-

Giám đốc Nguyễn Khắc Pho

10h00

Phòng họp Hạt Kiêm lâm

Họp phòng Tổ chức – Hành chính

Đ/c Trung

Phụ trách phòng

Viên chức , LĐ phòng TC-HC

Theo thông báo của Phòng TC-HC (đ/c Hồ Huệ thông báo).

14h30

Hội trường

UBND huyện

Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019.

-

-

Đ/c Nguyễn Đình Trung

Thứ 5

30/8/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

31/8/2018

06h30

Nghĩa trang Hàng Dương

Viếng nghĩa trang Hàng Dương nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9

-

-

Ban Giám đốc; CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

07h00

Đền thờ Côn Đảo

Viếng Đền thờ Côn Đảo nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Thứ 7

01/9/2018

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

02/9/2018

-

-

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

-

-

- P.TC-HC kiểm tra, đảm  bảo việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở BQL VQG và trụ sở HKL;

- Các bộ phận thông báo cho CCVC, LĐ về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc;

- Các bộ phận, cá nhân được phân công đảm bảo ca trực và cấp phép theo Lịch trực của đơn vị và BCH quân sự.

Thứ 2

03/9/2018

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc