Lịch làm việc từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2018

Thứ hai, 24/09/2018, 11:01 GMT+7
1459 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày       tháng 9 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2018   

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

24/9/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Chào cờ đầu tuần

HĐND, UBND huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Hội trường Ban Tuyên giáo

Dự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt II/2018

-

-

- Đ/c Huệ (Phó Bí thư Chi bộ);

- Các học viên tham dự (đ/c Hiền, đ/c Linh).

13h30

Hội trường TTVH-TT-TT

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh.

-

-

Các Phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm thông báo và tạo điều kiện cho CCVC, LĐ tham dự.

14h30

Văn phòng Chi cục Kiểm lâm

Dự họp đề xuất giải quyết quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh BR-VT (theo Giấy mời số 37/GM-CCKL)

-

-

- Đ/c Trà (Phó Hạt trưởng).

Thứ 3

25/9/2018

10h00

Đầm Quốc-Hòn Bà

Khảo sát rừng ngập mặn khu vực Đầm Quốc - Hòn Bà

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

- Trạm KL Hòn Bà,

- P.DLST

- Đ/c Huệ (Phó Giám đốc);

- Phòng DLST&GDMT (01 người);

- Trạm Kiểm lâm Hòn Bà (01 người).

Thứ 4

26/9/2018

-

- Trụ sở VQG, HKL

- Các Trạm, tổ KL

Treo cờ rủ theo nghi thức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 02 ngày (26 và 27/9/2018)  theo Thông báo 514/TB-UBND và Thông báo 482/TB-UBND

-

-

- P. TC-HC, HKL chỉ đạo thực hiện việc treo cờ rủ tại trụ sở VQG, HKL và các Trạm, tổ.

- Các PCM, HKL phổ biến cho CCVC, LĐ thực hiện chỉ đạo ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong 02 ngày Quốc tang.

07h30

Trụ sở Vườn

Trồng cây xung quanh trụ sở Vườn theo kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” (thực hiện 02 ngày 26 và 27/9/2018)

Đ/c Sơn

(Trưởng phòng KH & HTQT)

Các cá nhân tham dự chuẩn bị dụng cụ  (Rựa, cuốc)

- Phòng KH&HTQT: 01 người.

- Phòng BTB&ĐNN: 01 người.

- Phòng TC-HC: 02 người.

- Hạt kiểm lâm: 06 người (Đầm Tre: đ/c Thêm; Cỏ Ống: đ/c Hùng; Ông Đụng: đ/c Phương; Hòn Cau: đ/c Quang, đ/c Cường; Bến Đầm: đ/c Sáng).

08h00

Phòng PGĐ

Trần Đình Huệ

Họp nghe phòng BTB,ĐNN báo cáo phương án vận chuyển giá thể phục hồi san hô đến địa điểm phục hồi.

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

P.BTB,ĐNN

- Đ/c Huệ (Phó Giám đốc);

- Viên chức P.BTB,ĐNN (chuẩn bị nội dung báo cáo và ghi biên bản);

- Đ/c Xiêm (thuyền trưởng).

14h00

Phòng họp Huyện ủy

Dự buổi làm việc với tổ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

-

-

Đ/c Huệ (Phó Giám đốc).

Thứ 5

27/9/2018

07h30

- Hòn Bảy Cạnh

- bãi Đất Dốc

Di dời trứng rùa biển

Đ/c Vững

(P.BTB,ĐNN)

P. BTB,ĐNN

- Phòng BTB,ĐNN (đ/c Vững, đ/c Thắng);

- Trạm KL Bảy Cạnh (đ/c Khải, đ/c Cường)

Thứ 6

28/9/2018

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Trần Đình Huệ

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc