Lịch làm việc từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018

Thứ hai, 20/08/2018, 08:53 GMT+7
2420 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 20 tháng 8 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018   

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

20/8/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Ban Giám đốc; CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

10h00

Phòng họp HKL

Giao ban tuần

Đ/c Pho

Giám đốc

Các bộ phận chuyên môn

Phó Giám đốc Huệ, đại diện các bộ phận trực thuộc.

15h00

BQL Khu BTB Cù Lao Chàm

Làm việc với BQL Khu bảo tồn biển, tham quan các mô hình bảo tồn và chia sẻ kinh nghiệm

BQL Khu BTB Cù Lao Chàm

-

Đ/c  Phùng Hùng , đ/c Trà

15h00

Phòng họp HKL

Nghe Báo cáo kết quả khảo sát san hô bị tẩy trắng năm 2016, kết quả khảo sát sơ bộ san hô bị tấy trắng năm 2018 và bàn kế hoạch khảo sát san hô.

Đ/c Huệ

Phó Giám đốc

P. BTB chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp

- PGS.TS Võ Sỹ Tuấn và Phòng Thủy sinh Viện Hải dương học Nha Trang.

- Đại diện BGĐ – Đ/c Huệ;

- Toàn thể phòng Bảo tồn biển;

- P. BTB cử người ghi biên bản.

Thứ 3

21/8/2018

06h30

BQL Khu BTB Cù Lao Chàm

Tham gia sự kiện thả rùa con về biển tịa Cù Lao Chàm

BQL Khu BTB Cù Lao Chàm

-

Đ/c  Phùng Hùng , đ/c Trà

07h30

Trụ sở Vườn

Tiếp tục dọn dẹp mặt bằng và trồng cây Đinh lăng tại Trụ sở Vườn

Đ/c Sơn – P.KH&HTQT

Đ/c Đúng, Đức

Thành phần tham dự: Phòng KH&HTQT (03 người); Phòng BTB &ĐNN (02 người); Phòng TCHC (02 người); Hạt Kiểm Lâm (03 người)

Thứ 4

22/8/2018

08h00

Phòng họp HKL

Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo tồn biển và kỹ thuật phục hồi san hô (cả ngày).

P. BTB, ĐNN

-

- PGS.TS Võ Sĩ Tuấn (giảng viên);

- 40 học viên (Theo Kế hoạch số 27/KH-BQLVQG ngày 16/8/2018);

- P. BTB, ĐNN phối hợp P.TC-HC chuẩn bị Hội trường.

14h00

Thứ 5

23/8/2018

08h00

Trung tâm Quân dân y Côn Đảo

Khám sức khỏe định kỳ CCVC, LĐ

-

-

Các bộ phận thông báo CCVC, LĐ

08h00

Cầu Tàu

Đi tuần tra, kiểm tra công việc tại các Trạm Kiểm lâm

Đ/c Pho

Giám đốc

P. TC-HC

Đ/c Đình Trung, Sỹ Toàn, Khánh Hoàng, Văn Tính, Văn Anh, Vũ Nam, Doãn Hậu.

14h00

Phòng họp HKL

Họp BQL Quỹ bảo tồn sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và xét vay vốn đợt 2/2018

Đ/c Huệ

(Trưởng ban)

BQL

Quỹ bảo tồn

- Các thành viên BQL Quỹ bảo tồn;

- Thành viên Tổ giúp việc BQL Quỹ bảo tồn.

(Các thành viên dự họp chuẩn bị nội dung theo phân công của Trưởng ban tại email ngày 16/8/2018)

15h00

Phòng họp HKL

Nghe báo cáo  kết quả khảo sát san hô bị tẩy trắng năm 2016, kết quả khảo sát sơ bộ san hô tẩy trắng năm 2018 và bàn kế hoạch khảo sát san hô.

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

P. BTB, ĐNN chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ san hô tẩy trắng năm 2018

- PGS.TS Võ Sĩ Tuấn và phòng Thuỷ sinh viện Hải dương học Nha trang;

- Đại diện Ban Giám đốc (đ/c Huệ);

- Phòng BTB, ĐNN;

- Phòng BTB, ĐNN: phân công ghi biên bản.

Thứ 6

24/8/2018

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

Đã ký  

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc