Lịch làm việc từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2018

Chủ nhật, 16/09/2018, 23:13 GMT+7
1645 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 16  tháng 9 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2018   

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

16/9/2018

8h00

Trụ sở Vườn

Khảo sát vị trí di dời Trạm Kiểm lâm Ông Đụng đến bãi Đất Thắm, Bãi Bàng

Đ/c Pho

Đ/c Hoàng

- Đ/c: Huệ, Toàn, Hoàng, Trà, Sơn,  Hoàn-Trạm trưởng Ông Đụng, đại diện Phòng DLSTGDMT.

- Đơn vị tư vấn thiết kế

Thứ 2

17/9/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Chào cờ đầu tuần      

HĐND, UBND huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

14h00

Phòng Giám đốc

Xét khen thưởng khuyến học năm học 2017 - 2018

Đ/c Pho

(Chi hội trưởng)

Đ/c Hồ Huệ

Đ/c Hồng

Đ/c Hiền

- BCH Chi hội khuyến học (Theo QĐ số 40/QĐ-HKH ngày 01/9/2016);

- Đ/c Hiền (P.KH-TC).

15h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Họp kiểm điểm công chức Hồ Viết Dũng và công chức có liên quan vụ tai nạn giao thông ngày 07/8/2018

 

Đ/c Trà

 

VP Hạt

- Lãnh đạo Hạt;

- Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

-Trạm trưởng TKL Bến Đầm và công chức có liên quan.

Thứ 3

18/9/2018

08h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Khai giảng Lớp tập huấn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 (học từ ngày 18 đến 22/9/2018)

Đ/c Pho

Đ/c Trà

VP Hạt

- Lãnh đạo và giảng viên trường Cán bộ quản lý NN&PTNT II;

- Lãnh đạo đơn vị và đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc.

- Học viên (theo danh sách Hạt Kiểm lâm đã lập).

 

8h00

Phòng yến sào

Nghiệm thu yến sào vụ 2

Đ/c Huệ

Phòng KH-TC

- Trung tâm yến sào;

- Đ/c Tính, Toàn, Hiền

Thứ 4

19/9/2018

15h00

Phòng PGĐ Huệ

Làm việc với Phòng DLSTGDMT nghe báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm

Đ/c Huệ

 Phòng DLSTGDMT

Trưởng phòng và toàn thể nhân viên phòng

08h30

Phòng họp HKL

Triển khai một số nội dung có liên quan cho các thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển công chức Kiểm lâm.

Đ/c Pho

Đ/c Trà, Trung, Thủy

- Các thành viên Ban kiểm tra sát hạch;

- Các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển CCKL.

Thứ 5

20/9/2018

16h00

Phòng họp Giám đốc

Họp Ban Kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức kiểm lâm năm 2018, chấm điểm hồ sơ thí sinh dự tuyển

Đ/c Pho

(Trưởng ban KTSH)

Ban KTSH

 Thành viên Ban Kiểm tra sát hạch;

Thứ 6

21/9/2018

08h30

Phòng họp VQG

Phỏng vấn xét tuyển công chức Kiểm lâm năm 2018

Đ/c Pho

(Trưởng ban KTSH)

Ban KTSH

- Ban Giám sát theo Quyết định số 1851/QĐ-UBND;

- Thành viên Ban Kiểm tra sát hạch;

- Thí sinh dự tuyển.

Thứ 7

22/9/2018

08h00

Phòng họp VQG

- Họp Chi bộ quý III/2018

- Họp kiểm điểm xử lý đảng viên sai phạm đ/c Trần Duy Lịch

Đ/c Pho

(Bí thư)

Các đ/c

Chi ủy được phân công

 

- Tổ công tác số 3;

- Đảng viên Chi bộ (các bộ phận thông báo cho Đảng viên tham dự).

Chủ Nhật

23/9/2018

7h25

 

Lãnh đạo đơn vị về đất liền để thảo luận dự toán năm 2019 với Sở Tài chính ngày 24/9 sau đó dẫn Đoàn đi Thái Lan ngày 25/9

Đ/c Pho

Đ/c Toàn

Đ/c Trung

Đ/c Pho, đ/c Sỹ Toàn, đ/c Trung

08h00

Phòng họp VQG

Khen thưởng thành tích học tập năm học 2017 – 2018

Đ/c Huệ

(PGĐ)

Chi hội Khuyến học

- Đại diện Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị;

- Đại diện BCH các Đoàn thể;

- Hội viên và con hội viên được khen thưởng (theo thư mời)

9hh00

Phát quà tết Trung thu cho thiếu nhi năm 2018

Đ/c Huệ

(PGĐ, chủ tịch CĐ)

- BCH Đoàn cơ sở

- BCH Công đoàn CS

- Đại diện Chi ủy, lãnh đạo đơn vị;

- BCH các Đoàn thể;

- Đại diện các PCM, HKL;

- Thiếu nhi là con CCVC, LĐ tại đơn vị (các bộ phận thông báo).

14h00

Trụ sở Vườn

Phụ trách thiếu nhi tham gia chấm thi lồng đèn Trung thu năm 2018

Đoàn cơ sở

Đoàn viên

- Ban giám khảo: BCH Huyện đoàn, đại diện Phòng VHTT-TT huyện, đại diện Phòng GD-ĐT huyện;

- BCH Đoàn cơ sở;

- Các đ/c đoàn viên đang ở đảo lớn (Đoàn cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể).

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc