Lịch làm việc từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018

Thứ ba, 13/11/2018, 14:09 GMT+7
1527 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 12 tháng 11 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018   

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

12/11/2018

07h30

Trụ sở UBND

Chào cờ đầu tuần

-

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Hội trường

Ban Tuyên giáo (TT BDTT cũ)

Dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp đợt 2/2018.

-

-

- Đ/c Pho (Bí thư Chi bộ);

- Đ/c Sáng, Đ/c Viết Hoàn (tham gia lớp bồi dưỡng từ ngày 12 đến ngày 21/11/2018 theo Lịch học).

08h00

Hội trường UBND huyện

Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018 (Thời gian học: từ 12 đến 13/11/2018)

-

-

Đ/c Trần Đình Huệ

08h30

Tuyến đường đi Sở Rẫy

Phát dọn tuyến đường lên Sở Rẫy

đ/c Hùng

Đ/c Thành, Đà

Phòng DLST&GDMT: 04 người

Hạt kiểm lâm: 01 người và hỗ trợ 01 máy cưa

19h00

TT văn hóa học tập cộng đồng khu 1

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

Tổ ĐB số 1

-

Ông Nguyễn Khắc Pho-ĐB HĐND huyện

Thứ 3

13/11/2018

07h30

Cảng Bến Đầm

Khảo sát, xác định vị trí lắp đặt bảng diễn giải rừng mưa nhiệt đới, rừng ngập mặn và xác định đường đi lên Đỉnh Tình Yêu

Đ/c Hùng

Đ/c Đà

Phòng DLST&GDMT: 03 người

Trạm kiểm lâm  hòn Hòn Bà: 01 người

Thứ 4

14/11/2018

08h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Họp kiểm điểm Viên chức Nguyễn Đức Thắng theo Nghị định số 27/2012/NĐ/CP

Đ/c Sơn

P. BTB,ĐNN

- Toàn thể nhân viên phòng BTB,ĐNN;

- Đ/c Hùng (Nguyên PTP. BTB,ĐNN), Đ/c Thành.

10h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Bàn giao công việc phòng BTB, ĐNN giữa đ/c Hùng và đ/c Sơn

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Đ/c Hùng

- Đại diện lãnh đạo đơn vị (đ/c Huệ)

- Toàn thể nhân viên P. BTB, ĐNN

- Đ/c Sơn.

14h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Nghe phòng DLST&GDMT thông qua bảng phân công nhiệm vụ cho viên chức phòng và chỉ đạo thực hiện một  số nhiệm vụ liên quan đến Phòng DLST&GDMT.

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

P.DLST

Toàn thể nhân viên phòng P.DLST&GDMT

Thứ 5

15/11/2018

8h00

Phòng họp HKL

Họp giao ban tuần

Đ/c Pho

Các bộ phận

Các trạm tổ

- Đ/c Huệ-PGĐ

- Đại diện các bộ phận

- Trạm trưởng các Trạm KL Cơ động, Bến Đầm, Cỏ Ống, Ông Đụng và các Trạm trưởng ở các đảo có mặt tại TT

14h00

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Làm việc với Công ty Cổ phần Cam Ly để nghe trình bày ý tưởng theo Văn bản đề nghị ngày 15/10/2018 về xin phép được mang trứng rùa biển về Resort.

Đ/c Huệ

(Phó Giám đốc)

P. BTB,ĐNN

- Đại diện Công ty Cổ phần Cam Ly;

- Đ/c Sơn, đ/c Vững (P.BTB,ĐNN);

- Lãnh đạo HKL, Trạm trưởng Trạm KL Cỏ ống.

15h30

Phòng họp

Hạt Kiểm lâm

Làm việc với Công ty Sixsense để trao đổi phục hồi san hô theo Công văn đề nghị ngày 15/10/2018 của Công ty Sixsensee.

Đ/c Huệ

(Phó Giám đốc)

P. BTB,ĐNN

- Đại diện Công ty Six sensee

- Đ/c Sơn, đ/c Vững (P.BTB,ĐNN);

- Lãnh đạo Hạt kiểm lâm.

(phòng BTB soạn thư mời làm việc với Công ty Sixsenses)

Thứ 6

16/11/2018

07h30

Nhà văn hóa Khu 1

Tham dự  phần Hội “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

-

-

 Đ/c Pho

(P.TC-HC chuẩn bị xe công tác)

Thứ 7

17/11/2018

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

18/11/2018

15h00

Nhà văn hóa Khu 1

Tham dự phần Lễ “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

-

-

 Đ/c Pho

(P.TC-HC chuẩn bị xe công tác)

18h00

Nhà văn hóa Khu 3

Tham dự phần Lễ “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

-

-

 - Đ/c Huệ (Phó Giám đốc)

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc