Lịch làm việc từ ngày 03 tháng 12 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018

Thứ hai, 03/12/2018, 10:51 GMT+7
1940 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 02 tháng 12 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 03 tháng 12 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

03/12/2018

07h30

Trụ sở UBND

Chào cờ đầu tuần

-

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Hội trường Ban tuyên giáo HU

(TT BDCT cũ)

Dự lễ khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa IX, năm 2018

(Lớp học từ ngày 03-21/12/2018)

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

-

- Đ/c Pho (Bí thư Chi bộ);

- Các bộ phận thông báo các đ/c: Nguyễn Thái Hậu, Thái Khắc Tình, Nguyễn Viết Hoàn, Ao Hoàng Sáng, Bùi Quang Khải tham dự (có mặt lúc 07h30 để ổn định tổ chức).

14h0

Trụ sở (29 Võ Thị Sáu)

Tiếp nhận bàn giao và dọn vệ sinh, đưa vào sử dụng nhà khách tại HKL cũ để đưa vào sử dụng (2 ngày)

Đ/c Toàn

Phòng KH –TC (Đ/c Hoàng)

 

- Đ/c Nguyễn Phùng Hùng

- Viên chức Phòng DLSTGDMT

9h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Quán triệt các công việc cuối năm 2018 (Nghiệm thu công trình lâm sinh, bảo tồn Rùa biến, phục hồi san hô, xác định đặc điểm khu rừng,…) và định hướng công việc 2019

Đ/c Sơn (Trưởng phòng)

Viên chức phòng KH&HTQT và phòng BTB.ĐNN

  • Đ/c HuệPhó Giám đốc;

- Viên chức phòng KH&HTQT và phòng BTB.ĐNN

14h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cơ sở năm 2018

Đ/c Sơn

(Chủ tịch HĐ)

P. KH&HTQT

P. TC-HC

Thành viên Hội đồng sáng kiến cơ sở năm 2018 (theo Quyết định số 368/QĐ-BQLVQG)

- Các cá nhân có sáng kiến.

Thứ 3

04/12/2018

7h30

Ông Đụng

Tiếp tục điều tra, xác định đặc điểm khu rừng Ông Đụng phục vụ dự án thuê môi trường rừng của Cty CP du lịch Hiểu về trái tim

Phòng KH&HTQT

Đ/c Vũ, đ/c Đức

- Phòng KH&HTQT;

- Các Trạm Kiểm lâm phối hợp

8h00

Trụ sở VQG cũ

Làm tiêu bản xương Dugong

Phòng BTB, ĐNN

Đ/c Vững, đ/c Thắng

- Phòng BTB, ĐNN: đ/c Vững, đ/c Thắng.

- Phòng DLST&GDMT (phối hợp): đ/c Thành.

15h00

Phòng họp Huyện ủy

Báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Dân vận khéo” tại buổi kiểm tra, thẩm định các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” huyện Côn Đảo năm 2018

Hội đồng thẩm định

Phòng

DLST&GDMT

Đại diện P. DLST&GDMT (thuyết trình báo cáo)

Thứ 4

05/12/2018

08h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Khai giảng Lớp tập huấn quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng  và công cụ hỗ trợ năm 2018

Đ/c Pho

(Giám đốc)

P. TCHC

HKL

- Cán bộ Phòng CS QLHC về TTXH (PC64)- Công an tỉnh BR-VT;

- Lãnh đạo đơn vị;Trưởng, phó các PCM, HKL;

- Học viên theo Quyết định số 367/QĐ-BQLVQG.

(Các bộ phận báo CCVC, LĐ tham dự)

08h00

Chi nhánh Viettel Côn Đảo

Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công Đoàn Việt Nam lần thứ XII do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức (01 ngày)

LĐLĐ huyện

-

Đ/c Hồng, Đ/c Trà (Phó Chủ tịch CĐCS)

09h00

Khu hành chính Vườn

Lễ khởi công dự án Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 3

Đ/c Pho

Phòng KH-TC

(đ/c Tính, Hoàng)

- Lãnh đạo Vườn;

- Trưởng, Phó các bộ phận trực thuộc

- Nhà thầu thi công

-Các Trạm trưởng KL có mặt tại đảo lớn

13h30

Thanh Hóa

Dự Hội thảo công tác bảo tồn biển tại Thanh Hóa (từ ngày 05-08/12/2018)

Tổng cục Thủy sản

 

- Đ/c Trần Đình Huệ

Thứ 5

06/12/2018

7h30

Trụ Sở Vườn

Khảo sát, xác định tuyến du lịch Trụ sở Vườn – bãi Đầm Trầu – Đồi 68 (đỉnh núi Nhà Pháp)

Đ/c Hùng-

Phòng DLST&GDMT

Phòng DLST&GDMT: 03 người (Đ/c Hùng, đ/c Tuấn, đ/c Lộc)

Trạm kiểm lâm Cỏ Ống: 01 người (đ/c Mạnh Hùng)

Thứ 6

07/12/2018

8h30

Phòng Giám đốc

Làm việc với Phòng KH-TC về: Tình hình thực hiện dự toán; xử lý nợ nhiên liệu 2016-2017; báo cáo kiểm tra, đối chiếu quỹ tiền mặt đến 30/11/2018; tình hình thu hồi công nợ; giải ngân chi TX, các Ctr đề án…

Đ/c Pho

Phòng KH-TC

Toàn thể viên chức Phòng Kế hoạch-Tài chính

14h00

Phòng Giám đốc

Làm việc với Phòng TC-HC: Nghe báo cáo tổng hợp tình hình đánh giá phân loại CCVCLĐ của các bộ phận năm 2018; công tác chuẩn bị đánh giá phân loại CCVC; chuẩn bị xét thi đua; tình hình nhân sự CCVC các phòng, trạm, tổ so với vị trí việc làm

Đ/c Pho

Phòng TC-HC

Đ/c Trung và viên chức Phòng TCHC có liên quan

15h00

Phòng họp HKL

Phòng DLST&GDMT giao ban tuần: Đánh giá kết quả công việc trong tuần và phân công nhiệm vụ cho viên chức chuẩn bị công tác đưa, đón, phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị Yến sào

Đ/c Hùng

Đ/c Hồng, Mùi

Toàn thể viên chức Phòng DLST&GDMT

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc