HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thứ hai, 31/05/2010, 15:02 GMT+7
1980 xem
Chia sẻ:

            Từ ngày 22/5 đến ngày 16/6/2010 Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga phối hợp với Vườn Quốc Gia Côn Đảo thực hiện chương trình nghiên cứu năm 2010 theo nội dung đề tài E.1.2: “Tổ chức cấu trúc – chức năng các hệ sinh thái rừng nhiệt đới và đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học thế giới động và thực vật”.

                Đoàn nghiên cứu có 12 chuyên gia người Nga và 07 chuyên gia trong nước; tập trung nghiên cứu các lĩnh vực: địa lý – môi trường, sinh thái, côn trùng, lưỡng cư, chim, động vật có vú nhỏ, … tại Vườn Quốc Gia Côn Đảo.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2010 Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học tại Vườn Quốc Gia Côn Đảo. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cho Vườn Quốc gia Côn Đảo cơ sở dữ liệu khoa học quan trọng phục vụ cho chương trình bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học tại Côn Đảo.
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc