HỘI NGHỊ RA MẮT TỔ QUẦN CHÚNG BẢO VỆ TÀI NGUYÊN BIỂN

Thứ năm, 26/03/2009, 14:21 GMT+7
3960 xem
Chia sẻ:

Thực hiện hoạt động Xây dựng Quy ước bảo tồn tài nguyên biển của Dự án bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển và ven biển tại Côn Đảo, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đề nghị UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 về việc thành lập Tổ quần chúng bảo vệ tài nguyên biển. Để triển khai Quyết định trên của UBND huyện, tối ngày 20/3/2009 Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ quần chúng bảo vệ tài nguyên biển.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban quản lý dự án BTĐDSH biển Côn Đảo, Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Ban điều hành 09 khu dân cư, Tổ soạn thảo và thực hiện Qui ước bảo tồn biển cùng 20 thành viên tình nguyện của Tổ quần chúng bảo vệ biển. Trong Hội nghị các thành viên Tổ quần chúng bảo vệ tài nguyên biển ra mắt và được trao thẻ hội viên; đồng thời cũng thông qua các qui định, hướng dẫn về trách nhiệm, quyền lợi của các thành viên trong Tổ quần chúng bảo vệ tài nguyên biển và nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc