Hội nghị CCVC BQL Vườn Quốc Gia Côn Đảo năm 2011

Thứ hai, 17/01/2011, 10:25 GMT+7
2033 xem
Chia sẻ:

Sáng ngày 14/01/2011 BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo tổ chức Hội nghị CCVC năm 2011 với sự tham dự của 45 đại biểu đại diện cho 86 công chức, viên chức toàn đơn vị.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị Quyết Hội nghị đại biểu CCVC năm 2010 đã đề ra, đồng thời cũng đề ra phương hướng thực hiện chương trình công tác 2011.  Nhìn chung kết quả thực hiện công tác năm 2010, Vườn Quốc gia Côn Đảo tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong công cuộc bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học rừng và biển Côn Đảo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và CCVC của đơn vị đã tích cực, hăng hái và sáng tạo trong các phòng trào thi đua, tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, ra sức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, triển khai và thực hiện tốt các chương trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và các Dự án hợp tác nước ngoài… với thành tích đạt được:

+ Cá nhân:

- Có 96,5% CCVC hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu đề ra

- Lao động tiên tiến: 57 CCVC chiếm 75 % (đạt 103 % so với kế hoạch đề ra)

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 09 CCVC chiếm 11,8 % (đạt  214 % so với kế hoạch đề ra)

+ Tập thể:

- Lao động tiên tiến: 10 Tập thể chiếm 62% (đạt 103 % so với kế hoạch đề ra). Trong đó, 03 tập thể cấp phòng và 07 tập thể cấp trạm, tổ.

- Lao động xuất sắc: 02 Tập thể chiếm 17,3% (đạt 150 % so với kế hoạch đề ra)

Trao Bằng khen Chiến sỹ thi đua cho CB, CCVC BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo

     Để phát huy thành quả đã đạt được trong năm 2010, năm 2011 Vườn Quốc gia Côn Đảo tiếp tục đề ra những mục tiêu, các chương trình công tác trọng điểm và các định hướng chiến lược với sự đoàn kết thống nhất và nổ lực quyết tấm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC BQL Vườn Quốc Gia Côn Đảo.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc