Giảm nhựa khi đi du lịch Côn Đảo - Đến không mang theo nhựa đi để lại yêu thương !

Thứ ba, 15/03/2022, 10:49 GMT+7
895 xem
Chia sẻ:

Giảm nhựa khi đi du lịch Côn Đảo - Đến không mang theo nhựa đi để lại yêu thương.

1

1_2

2_2

12_1

11_1

4_2

5_2

6_2

10_1

9_1

7_1

8_1

Tin bài: Thanh Quyền

Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc