CUỘC HỌP RÚT KINH NGHIỆM CHUYẾN THAM QUAN HÒN MUN

Thứ sáu, 08/12/2006, 16:50 GMT+7
2997 xem
Chia sẻ:

(Hoạt động trong Dự án Bảo tồn và Sử dụng Bền vững Đa dạng Sinh học Ven biển và Biển tại Côn Đảo)

Ngày 06 tháng 12 năm 2006 ban quản lý Dự Án “Dự án Bảo tồn và Sử dụng Bền vững Đa dạng Sinh học Ven biển và Biển tại Côn Đảo” đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm chuyến tham quan Hòn Mun với các bên tham gia gồm đại diện UBND huyện Côn Đảo, trưởng các khu dân cư, các thành viên cộng đồng đã tham gia trong chuyến tham quan tại Khu Bảo tồn Hòn Mun và Ban Quản lý Dự Án.

Trong cuộc họp đã diễn ra các hoạt động:

  • Trên cơ sở những ghi nhận trong chuyến tham quan Hòn Mun, các bên cùng thảo luận đưa ra những ý kiến về sinh kế bền vững và bảo tồn thiên nhiên tại Côn Đảo.
  • Giới thiệu công tác điều tra KTXH đang được tiến hành trong tháng 12 nhằm tìm hiểu tình hình KTXH ở các khu dân cư từ đó làm cơ sở xác định các hoạt động tạo thu nhập thay thế cho cộng động dân cư sau này.

Cũng trong cuộc họp này Dự Án và cộng đồng đại phương cùng lên kế hoạch thực hiện hoạt động “khảo sát kinh tế -xã hội có sự tham gia của cộng đồng” Cuộc họp bắt đầu lúc 14h00’’ kết thúc lúc 17h00’’ cùng ngày.

Người viết tin: Vũ Văn Thùy


Ảnh 02:Ông Nguyễn Tấn Phong Quản Đốc Dự Án

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc