Công văn số 181 UBND/VHTT V/v phúc đáp xin sửa chữa miếu thờ cô Vân và xây dựng thêm miếu thờ thổ địa tại Hòn Cau Côn Đảo

Thứ sáu, 11/03/2022, 09:39 GMT+7
423 xem
Chia sẻ:

Công văn số 181 UBND/VHTT V/v phúc đáp xin sửa chữa miếu thờ cô Vân và xây dựng thêm miếu thờ thổ địa tại Hòn Cau Côn Đảo

CV_181_UB_HUYEN
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc