Các qui chế, qui định BQL Vườn quốc gia Côn Đảo mới ban hành

Thứ sáu, 09/11/2012, 10:17 GMT+7
2820 xem
Chia sẻ:

1. QĐ ban hành Quy chế xét thi đua khen thưởng - Tải về

2. QĐ ban hành Quy chế quản lý tài sản - Tải về

3. QĐ ban hành Quy chế quản lý và xét sáng kiến - Tải về

 

4. QĐ ban hành Quy chế làm việc Phòng Bảo tồn biển, ĐNN - Tải về

5. QĐ ban hành Quy chế làm việc Phòng Khoa Học & HTQT - Tải về

6. QĐ ban hành Quy chế làm việc Phòng Tổ chức Hành chính - Tải về

7. QĐ ban hành Quy chế làm việc Phòng Kế hoạch tài chính tài vụ - Tải về

8. QĐ sữa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ - Tải về

9. Quy chế hoạt động Chi hội Cựu chiến binh - Tải về

10. Quy chế làm việc của Phòng Khoa học & HTQT - Tải về

11. Qui chế làm việc của Phòng Bảo tồn biển, ĐNN - Tải về

12. Quy chế làm việc của Phòng Kế hoạch tài chính - Tải về

13. Quy chế làm việc của Phòng Tổ chức Hành chính - Tải về

 

14. Quy chế quản lý tài sản - Tải về

15. Qui chế xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở - Tải về

16. Qui chế xét khen thưởng thi đua - Tải về

17. Mẫu 1 BC thành tích của tập thể - Tải về

18. Mẫu 2 BC thành tích của cá nhân - Tải về

19. Mẫu KĐ ĐG của Ban tổ chức Tỉnh Ủy - Tải về

 


Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc