BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo thực hiện chương trình tuyên truyền giáo dục cho các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn Huyện Côn Đảo năm 2009

Thứ ba, 28/07/2009, 15:50 GMT+7
1688 xem
Chia sẻ:

Lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo là lực lượng nòng cốt trong công tác an ninh quốc phòng và bảo vệ trật tự, an toàn trên hải đảo. Bên cạnh đó, họ còn lực lượng thiết yếu tham gia bảo vệ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước nói chung cũng như của Côn Đảo nói riêng.

 

Nắm bắt được tình hình đó, từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2009, BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn Huyện Côn Đảo, đặc biệt là các đơn vị đóng quân trong địa bàn thuộc Vườn Quốc Gia quản lý như: đại đội 2, đại đội 7, đại đội 8, đại đội 9 và tiểu đoàn 792.
Đây là công việc thiết thực được BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo thực hiện hàng năm cho cộng đồng nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng với nhiều nội dung:
-Tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học rừng và biển, các loài động thực vật quý hiếm cần bảo vệ và các mối đe dọa với tài nguyên rừng và biển đặc biệt là những loài quý hiếm.
-Các hoạt động bảo tồn đã và đang thực hiện tại BQL Vườn.
-Tuyên truyền về nội dung Phòng chống cháy rừng và nội quy bảo vệ của VQG    
-Giới thiệu văn bản pháp luật liên quan như: Luật BV&PTR, Luật Thủy sản, Luật ĐDSH và nội qui bảo vệ các phân vùng chức năng rừng và biển.

   Qua chương trình tuyên truyền giáo dục môi trường đã được BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo tổ chức hàng năm tại địa phương thì nhận thức bảo vệ môi trường của các chiến sỹ ngày càng được nâng lên, họ có cách nhìn thiện cảm hơn đối với môi trường và có hành động có ích đối với tài nguyên môi trường Côn Đảo, đã co hành động tự nguyên tham gia vào các hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại địa phương.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc