• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

Thursday, 03/01/2019, 13:30 GMT+7
2500 xem
Chia sẻ:
Công văn số 3792/UBND-KT của UBND huyện Côn Đảo ngày 28/12/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Chi tiết xem tại đây!
Chia sẻ:
comments