• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá lâm sản khai thác trên diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình Hồ chứa nước Đất Dốc

Tuesday, 30/05/2023, 10:21 GMT+7
828 xem
Chia sẻ:

Chi tiết xem tại đây !

/vnt_upload/news/05_2023/TB_19.pdf

Chia sẻ:
comments