• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Quyết định ban hành tiêu chí, thang điểm, thời gian đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của ngân sách địa phương

Thursday, 13/09/2018, 09:18 GMT+7
3247 xem
Chia sẻ:

Quyết định ban hành tiêu chí, thang điểm, thời gian đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của ngân sách địa phương

Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành tiêu chí, thang điểm, thời gian đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của ngân sách địa phương. Chi tiết xem tại đây!
Chia sẻ:
comments