• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

Tuesday, 25/09/2018, 13:31 GMT+7
2468 xem
Chia sẻ:
Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/8/2018 về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng. Xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
comments