• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Monday, 23/09/2019, 15:18 GMT+7
1771 xem
Chia sẻ:

Quyết định số 2347/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 09/9/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chi tiết xem tại đây!

Chia sẻ:
comments