• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Nghị quyết qui định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo

Tuesday, 19/12/2017, 07:25 GMT+7
4015 xem
Chia sẻ:

Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND về việc qui định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo.

Xem tải tại đây!

Chia sẻ:
comments