• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

DỰ ÁN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG ƯỚC RAMSAR VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN CÔN ĐẢO.

Thursday, 15/01/2015, 15:33 GMT+7
4259 xem
Chia sẻ:

+ Địa điểm thực hiện: Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Kinh phí thực hiện:  300.000.000 đồng

+ Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

+ Đơn vị tài trợ: Trung tâm đất ngập nước Đông Á.

+ Kinh phí tài trợ: 202.254.200 đồng

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2012

1. Mục tiêu:

- Cải thiện sự hiểu biết của người dân địa phương của vùng đất ngập nước, giá trị đất ngập nước ven biển và các chức năng trong cộng đồng, tăng cường sự tham gia của các cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn đa dạng sinh học;

- Nâng cao năng lực quản lý đất ngập nước, hệ sinh thái đất ngập nước ven biển và đa dạng sinh học;

- Thực hiện khảo sát sinh học và giám sát cho việc cập nhật dữ liệu và thiết lập nền tảng cho việc chuẩn bị kế hoạch quản lý.

2. Các hoạt động của Dự án:

- Tuyên truyền cho cộng đồng về Công ước Ramsar và đất ngập nước;

- Tổ chức hội thảo trong cộng đồng về Công ước Ramsar và đất ngập nước;

- Sản xuất 7.000 tờ rơi tiếng Viết và tiếng Anh để phân phát cho cộng đồng;

- Viết bản tin và nhân bản tin tuyên truyền Công ước Ramsar và đất ngập nước;

- Tuyên truyền Công ước Ramsar và đất ngập nước trên đài truyền thanh huyện Côn Đảo;

- Tuyên truyền Công ước Ramsar và đất ngập nước trên đài truyền thanh huyện Côn Đảo;

- Tập huấn nâng cao nhận thức cho 40 công chức, viên chức Nhà nước về Công ước Ramsar

­­- Giám sát các hệ sinh thái Rạn san hô, Cỏ biển, Rừng ngập mặn và khảo sát phân bố, trữ lượng một số loài giáp xác, thân mềm ăn được sống trong vùng triều đá.

3. Đánh giá kết quả thực hiện

Các kết quả dự án thu được có ảnh hưởng rất quan trọng, góp phần cho công tác bảo vệ, quản lý và định hướng phát triển các vùng đất ngập nước tại Côn Đảo. Sau dự án này, kiến thức của tất cả người dân về vai trò của đất ngập nước được nâng lên và họ sẽ hỗ trợ các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ven biển và đất ngập nước. Kết quả của dự án là cơ sở quan trọng về nhận thức giúp cho các cơ quan chức năng triển khai, lập hồ sơ đề xuất Vườn quốc gia Côn Đảo là khu Ramsar mới của Việt Nam đồng thời kết quả của dự án cũng sẽ giúp cho cộng đồng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý, sử dụng khôn khéo đất ngập nước tại Côn Đảo sau khi Vườn quốc gia Côn Đảo trở thành khu Ramsar.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc