• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

Thứ hai, 11/06/2018, 14:38 GMT+7
2579 xem
Chia sẻ:

Quyết định số 49/QĐ-BQLVQG về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ cuả BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, xem và tải tại đây!

Quyết định số 168/QĐ-BQLVQG về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Ban hành theo Quyết định số 49/QĐ-BQLVQG, xem và tải tại đây!

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc