• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Thông báo về việc công khai địa điểm cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Monday, 21/01/2019, 13:52 GMT+7
1194 xem
Chia sẻ:
Thông báo số 07/TB-BQLVQG về việc công khai địa điểm cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
comments