• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Quyết định số: 65/QĐ-BQLVQG ngày 27/02/2014

Monday, 08/12/2014, 15:42 GMT+7
2562 xem
Chia sẻ:

Về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng quý đối với công chức, viên chức. 

Xem tại đây.

Chia sẻ:
comments