• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài sản công

Friday, 03/07/2020, 14:50 GMT+7
28 xem
Chia sẻ:
Quyết định số 229/QĐ-VQG ngày 2/7/2020 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản công. Bấm xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
comments