Kết quả thực hiện công trình lâm sinh bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và chăm sóc rừng trồng năm 2018

Thứ năm, 03/01/2019, 16:05 GMT+7
4334 xem
Chia sẻ:

Thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2018, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã xây dựng thiết kế và dự toán các công trình lâm sinh trình cấp có thẩm quyền và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 25/9/2018. Với mục tiêu nâng cao độ che phủ rừng, chống chặt phá, xâm lấn, cháy rừng… Tất cả các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhận khoán đều thực hiện tốt các điều khoản đã ký kết theo hợp đồng và thiết kế ban đầu. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã thành lập Hội đồng nghiệm thu và đã nghiệm thu hoàn thành 100% công việc, cụ thể như sau:

Về bảo vệ rừng có diện tích giao khoán theo hợp đồng 428ha, thực hiện so với hợp đồng đạt 100%, không để rừng bị mất do tàn phá, cháy hay xâm lấn…

Về khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có diện tích giao khoán theo hợp đồng 221ha và thực hiện so với hợp đồng đạt 100%, các tổ chức nhận khoán đã tiến hành phát luỗng dây leo, sửa gốc tái sinh chồi đúng theothiết kế, không để rừng bị mất do tàn phá, cháy hay xâm lấn…

Về chăm sóc rừng trồng nâng cao chất lượng có diện tích thực hiện 32 ha, thực hiện so với hợp đồng đạt 100%, kỹ thuật chăm sóc đúng theo thiết kế.

Kinh phí thực hiện công trình là 330.972.000 đồng trong đó: Chi phí xây dựng: 321.043.000 đồng; Chi phí quản lý: 9.929.000 đồng.

Qua một năm thực hiện các công trình chuyển tiếp và công trình mới thì hiện tại độ che phủ rừng của Vườn quốc gia Côn Đảo đạt ở mức 87%; Rừng được phục hồi nâng cao giá trị tài nguyên đa dạng sinh học một cách rõ rệt; Bảo tồn tốt các nguồn gen các loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm và sự phong phú đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Côn Đảo, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, điều tiết nguồn nước ngọt phục vụ cho phát triển dân sinh, kinh tế, xã hội của huyện Côn Đảo. Bên cạnh đó tạo việc làm và phát huy tốt chức năng Nhà nước và nhân dân cùng Bảo vệ rừng.

Với các kết quả đạt được như trên thì năm 2019, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các công trình chuyển tiếp cũng như công trình mới một cách hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh nghiệm thu rừng năm 2018

ngh.thu2

Sao đen hòn Tre lớn (Rừng trồng nâng cao chất lường năm thứ 4)

ngh.thu7

Rừng Lát hoa trồng (5 năm tuổi) tại Hòn Cau

ngh.thu11

Họp triển khai công tác nghiệm thu

IMG_0071

Phát luỗng dây leo công trình khoanh nuôi tái sinh rừng

Tin bài và ảnh: Nguyễn Văn Ngà

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc