Tour sinh thái biển

+ Tour sinh thái biển:

  • Bơi xem san hô – Tham quan 2 đảo: Bảy Cạnh – Hòn Cau
  • Bơi xem san hô –Tham quan 2 đảo: Hòn Tài – Bảy Cạnh
Tour trên trang