Phòng thu phí Vườn quốc gia Côn Đảo - 36 Đường Tôn Đức Thắng