Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tích cực thực hiện công tác Bảo vệ và phát triển rừng năm 2018

Thứ ba, 18/09/2018, 16:20 GMT+7
3483 xem
Chia sẻ:

Thực hiện Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018 – 2020 và Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã tích cực chủ động xây dựng Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 cụ thể:

Đã triển khai ký kết hợp đồng giao khoán công việc và bàn giao vị trí thực hiện ngay từ đầu năm 2018 cho 10 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhận khoán Khoanh nuôi phục hồi rừng (221ha); Bảo vệ rừng (428ha) và chăm sóc rừng sau khi trồng nâng cao chất lượng rừng (32ha). Tất cả kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng đều được trích từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2018-2020.

2_3

Cây Lát hoa ở khu rừng trồng nâng cao chất lượng rừng Hòn Cau

3_2

Phát chăm sóc rừng trồng

1_3

Đơn vị nhận khoán phát khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng Đá Trắng

4_1

Tổ chức  nhận khoán trồng nâng cao chất lượng rừng 

Ngoài ra Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã chủ động xây dựng thiết kế dự toán trồng rừng năm 2019-2020 và dự toán giá các loại cây giống lâm nghiệp trình sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thẩm định để kịp thời thực hiện trồng rừng vào năm 2019.

Phát huy kết quả đạt được trong các năm trước. Năm 2018, cùng với sự nổ lực của cán bộ nhân viên Vườn quốc gia Côn Đảo và các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhận khoán đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng theo kế hoạch đề ra. Tài nguyên rừng ngày được tăng lên rõ rệt nhất là độ che phủ rừng được phục hồi, một số loài cây quý hiếm đã được gây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, từ đó đã phát huy được giá trị của rừng, góp phần cho sự nghiệp phát triển dân sinh, kinh tế xã hội của huyện đảo.

Tin bài và ảnh: Văn Ngà

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc