• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Tổng kết công tác PCCCR mùa khô 2021 – 2022 và triển khai công tác PCCCR mùa khô 2022 – 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo

Wednesday, 08/02/2023, 15:12 GMT+7
827 xem
Chia sẻ:

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 02 năm 2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác PCCCR mùa khô 2021 – 2022 và triển khai công tác PCCCR mùa khô 2022 – 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Thông qua Hội nghị Báo cáo tổng kết công tác PCCCR mùa khô 2021 – 2022; Báo cáo tham luận của tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR mùa khô 2021 – 2022; Thông qua Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR mùa khô 2021 – 2022; Thông qua kế hoạch tác nghiệp PCCCR mùa khô 2022 – 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo. Tại Hội nghị đã thảo luận về công tác bảo vệ rừng và PCCCR trong thời gian tới, đồng thời Thông qua Công văn của UBND huyện Côn Đảo về việc tăng cường thực hiện công tác PCCCR mùa khô 2022 – 2023. Thực hiện việc Ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR giữa Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV huyện Côn Đảo với trưởng 09 khu dân cư. UBND huyện Côn Đảo chỉ đạo, yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, ban điều hành các khu dân cư tích cực tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân tham gia PCCCR theo phương châm “Phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để”, không để xảy ra cháy rừng gây thiệt hại về người, tài sản và tài nguyên rừng trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

IMG_2615

Toàn thể Đại biểu tham dự tại Hội nghị

IMG_2625

Ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc/Hạt trưởng BQL Vườn quốc gia Côn Đảo phát biểu tại Hội nghị

IMG_2637

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR mùa khô 2021 - 2022

IMG_2673

Ông Huỳnh Trung Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo phát biểu chỉ đạo

Một số hình ảnh Ký cam kết với trưởng 09 khu dân cư

IMG_2643

IMG_2646

IMG_2654

IMG_2663

Tin bài: Thanh Quyền

Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế

Chia sẻ:
comments