• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Thông báo về việc tuyển dụng Hợp đồng lao động tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Friday, 01/02/2019, 15:54 GMT+7
4137 xem
Chia sẻ:
Thông báo số 97/TB-BQLVQG ngày 14/11/2018 về việc tuyển dụng Hợp đồng lao động tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
comments