• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Thông báo về việc điều chỉnh Mục 6 và Mục 7 Thông báo số 33/TB-BQLVQG ngày 28/7/2015 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc cho thuê cớ sở dịch vụ tại hòn Bảy Cạnh

Friday, 14/08/2015, 17:05 GMT+7
2605 xem
Chia sẻ:
Chia sẻ:
comments