• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Quyết định Về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Wednesday, 27/04/2022, 17:26 GMT+7
1205 xem
Chia sẻ:
Chia sẻ:
comments