• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc tuần từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018

Monday, 21/05/2018, 07:58 GMT+7
1081 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày tháng 5 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 7

19/5/2018

14h00

Phòng họp

Trạm giao dịch Vũng Tàu

Làm việc với các đơn vị có liên quan về phối hợp thực hiện hồ sơ, thủ tục 02 hợp đồng quản lý dự án VQG Côn Đảo giai đoạn 2 và các dự án bể chứa nước mưa trên các đảo nhỏ thuộc VQG

Đ/c Pho

(Giám đốc)

- Các đ/c: Lịch, Hoàng, Đình Toàn (chuẩn bị tài liệu);

- Trạm giao dịch (bố trí phòng họp)

- Các cá nhân, đại diện đơn vị (Theo Giấy mời số 24/GM-BQLVQG ngày 17/5/2018).

15h00

Làm việc với các đơn vị có liên quan về công tác kiểm toán phục vụ quyết toán dự án hoàn thành: Dự án các bể chứa nước mưa trên các đảo nhỏ thuộc VQG

Đ/c Pho

(Giám đốc)

- Các đ/c: Lịch, Hoàng, Đình Toàn (chuẩn bị tài liệu);

- Trạm giao dịch (bố trí phòng họp)

- Các cá nhân, đại diện đơn vị (Theo Giấy mời số 24/GM-BQLVQG ngày 17/5/2018).

Chủ nhật

20/5/2018

-

-

-

-

-

-

Thứ 2

21/5/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

  1. lễ chào cờ đầu tuần.

HĐND, UBND huyện

-

Các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Hội trường UBND huyện

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ về kỷ năng phân tích, xử lý thông tin ứng dụng văn bản phục vụ công tác điều hành, lập hồ sơ công việc tại huyện Côn Đảo

-

-

Các đ/c: Đình Trung, Thu Thủy, Hồ Huệ, Nguyễn Thị Hương

(Lịch học từ ngày 21/5 đến 23/5/2018)

 

16h00

Phòng họp VQG

Họp phân công nhiệm vụ tiếp đón Đoàn VQG Bidoup Núi Bà.

Đ/c Huệ

-

- Đại diện lãnh đạo: Hạt Kiểm lâm; DLST; KH-TC; BTB và trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh.

Thứ 3

22/5/2018

07h30

Phòng họp VQG

Dọn vệ sinh khu vực trồng cây xung quanh trụ sở khu hành chính (cả ngày)

P.KH & HTQT

Đ/c Vũ

(P.KH&HTQT)

- Phòng P.KH & HTQT (02 người);

- Phòng BTB, ĐNN (02 người);

- Phòng TC-HC (01 người).

(Các bộ phận tự thông báo và sắp xếp nhân lực)

Thứ 4

23/5/2018

14h30

Phòng họp VQG

Làm việc với Đoàn tham quan học tập Vườn quốc gia BiDoup – Núi Bà

Đ/c Huệ

Phòng TC-HC

- Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và Hạt Kiểm lâm.

Thứ 5

24/5/2018

14h00

Phòng họp VQG

Bàn giao nhiệm vụ kế toán Quỹ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên VQG Côn Đảo.

Đ/c Huệ

- Đ/c Thúy Lài và đ/c Bích Hồng

- Các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Quỹ Bảo tồn.

Thứ 6

25/5/2018

09h00

Phòng họp Huyện ủy

Làm việc với Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch 132-KH/HU ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm tra, sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 79-KH/HU

-

- Đ/c Lịch

- Thành viên Đoàn kiểm tra;

- Các đ/c Chi ủy.

14h00

Phòng họp VQG

Nghe Công ty CPXD và kinh doanh địa ốc 3 báo cáo ý tưởng thiết kế Đề xuất dự án KDL nghỉ dưỡng Hòn Bà, quy mô 19 ha tại bãi Cát Lớn-Hòn Bà

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

- P. KH&HTQT (Bản đồ khu vực, máy chiếu)

- P. DLST ( Thư mời và chuẩn bị tài liệu);

- P.TC-HC (Hội trường).

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: UBND Huyện, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế, Phòng VHTT, Phòng TC-KH, BQL Khu du lịch quốc gia, BQH Quân sự, Đồn BP Côn Đảo (Theo thư mời của BQL.VQG);

- Lãnh đạo các PCM và HKL;

- P.DLST&GDMT ghi biên bản.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;

  • Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

 

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
comments