• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc tuần 3 tháng 11 năm 2017

Monday, 15/01/2018, 08:15 GMT+7
1572 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 13  tháng 01 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 19 tháng 01 năm 2018                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

15/01/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Phòng họp HKL

Giao ban đầu tuần

Đ/c Pho

Các PGĐ, các bộ phận

Giám đốc, các Phó Giám đốc, đại diện các bộ phận

14h00

Phòng họp HKL

Nghe Tổ kiểm toán thông qua báo cáo tình hình kiểm toán 2 năm 2015-2016 và tình hình kiểm toán chi phí QLDA xây dựng cơ bản

Đ/c Pho

Tổ Kiểm toán

Giám đốc, các PGĐ, đại diện các bộ phận và toàn thể viên chức, nhân viên Phòng KHTC và Ban thanh tra nhân dân.

Thứ 3

16/01/2018

8h00

Phòng họp Huyện ủy

Giao ban công tác đảng quý IV năm 2017

TTr HU

 

Đ/c Bí thư Chi bộ

14h00

Hòn Bà

Nghiệm thu đưa vào sử dụng  CT bể chứa nước mưa tại Đầm Quốc Hòn Bà

Đ/c Lịch

Đ/c Hoàng PKH-TC

Cty CP DV XLHT, Cty TNHH Trung Tín, Hạt KL, TKL Hòn Bà, Đ/c Lịch và Hoàng

Thứ 4

17/01/2018

15h00

Phòng họp HKL

Hướng dẫn cách ghi chép, sử dụng biên lai thu tiền phí thăm quan danh lam, thắng cảnh VQG Côn Đảo 

Đ/c Pho

Đ/c Tuấn (nội dung và hướng dẫn) Đà chuẩn bị máy chiếu

Trạm trưởng, Phụ trách Trạm KL; nhân viên phòng DLST&GDMT và CBVC, NV có liên quan đến việc trực thu phí tại trạm bảo vệ.

14h00

Phòng họp HKL

Thống nhất danh mục và Biên bản bàn giao tài sản giữa Gi ám đốc và nguyên Phó GĐ phụ trách đơn vị.

Đ/c Lịch

Đ/c Lịch và Sỹ Toàn

Giám đốc, các PGĐ, đại diện các bộ phận và ông Sỹ Toàn, Đình Toàn PKHTC

Thứ 5

18/01/2018

08h00

Phòng họp HKL

Nghe Phòng KH-TC báo cáo tình hình sử dụng dự toán năm 2017 và đề xuất mức trợ cấp tết xuân Mậu Tuất 2018 cho CCVCLĐ  

Đ/c Pho

Đ/c Lài-PT kế toán

Chi ủy, Ban Giám đốc, đại diện BCH các đoàn thể, đại diện các bộ phận.

Buổi chiều

-

Giám đốc đốc đi công tác tại Vũng Tàu 

 

 

 

Thứ 6

19/01/2018

08h00

TTHN tỉnh BRVT

Tập huấn quản lý tài chính, tài sản

Sở Tài chính

-

Đ/c Pho, Hiệp, Sỹ Toàn

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- Công đoàn cơ sở, Ban TTND;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

                                                

 

Chia sẻ:
comments