• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 28/5 đến ngày 03/6/2018

Monday, 28/05/2018, 08:07 GMT+7
1068 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 27 tháng 5 năm 2018

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 03 tháng 6 năm 2018

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

28/5/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

  1. lễ chào cờ đầu tuần.

HĐND, UBND huyện

-

Ban Giám đốc, CCVC Văn phòng và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

10h00

Phòng họp VQG

Chi ủy, BGĐ họp kiểm điểm ông Trần Duy Lịch Ký 02 hợp đồng ủy thác quản lý Dự án nhưng không triển khai thực hiện theo BB họp ngày 19/5/2018 tại Vũng Tàu; Ký Quyết định cử viên chức Nguyễn Văn Ngà đào tạo sau đại học sai thẩm quyền.

- Đ/c Pho

- Đ/c Lịch viết kiểm điểm

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Bộ phận xây dựng cơ bản;

- PT phòng Tổ chức – Hành chính;

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng;

 

15h00

-Thông qua Quy chế xét Thi đua khen thưởng; Quy chế quản lý công việc và đánh giá, phân loại CCVC, LĐ; Góp ý kiến sửa đồi Quy chế Chi tiêu nội bộ; Phương án sử dụng tài sản.

- Đ/c Pho

- Đ/c Trung, Sỹ Toàn.

- Các đồng chí dự họp mang theo Dự thảo các Quy chế đã gửi để góp ý, tránh trường hợp phô tô nhiều lần lãng phí văn phòng phẩm.

- Chi ủy, BGĐ;

- Đại diễn lãnh đạo các phòng chuyên môn, HKL;

- Đại diện BCH các đoàn thể;

Thứ 3

29/5/2018

08h00

Hội trường UBND

Diễn tập chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Ban Chỉ đạo diễn tập

- Ban Chỉ huy diễn tập

Theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 14/5/2018 của UBND huyện Côn Đảo.

Thứ 4

30/5/2018

08h00

Phòng họp VQG

- Thông qua Quy chế hoạt động của phòng KH-TC.

- Làm việc với phòng KH-TC về việc phân công nhiệm vụ đối với viên chức phòng KH-TC;

- Bàn giao nhiệm vụ quản lý, điều hành phòng KH-TC giữa đ/c Lài và đ/c Bình.

- Đ/c Pho

- Đ/c Bình (chuẩn bị TB phân công)

- Đ/c Sỹ Toàn;

- Đ/c Lài chuẩn bị biên bản bàn giao.

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên phòng KH-TC.

14h00

- Họp Chi bộ tháng 5

- Đ/c Pho

- Các đồng chí Đảng viên được giao nhiệm vụ

- Các đồng chí Chi ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ.

Thứ 5

31/5/2018

08h00

Phòng họp VQG

- Kiểm tra bàn giao hồ sơ CCVC; hồ sơ nhà, đất của cơ quan giữa đ/c Bích Hồng với đ/c Trung- Phòng TC-HC.

- Đ/c Pho

- Đ/c Bích Hồng

- Đ/c Trung

- Đ/c Bích Hồng, Trung, Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Hương.

9h30

Làm việc với Bộ phân xây dựng cơ bản về triển khai công việc các dự án xâ dựng cơ bản

-Đ/c Pho

Đ/c Dũng;

Đ/c Hoàng;

Đ/c Sỹ Toàn;

Đ/c Sỹ Toàn

Đ/c Huệ-PGĐ, các đ/c Dũng, Hoàng, Đình Toàn, Sỹ Toàn, Bình-PT kế toán.

14h00

- Hội nghị cán bộ chủ chốt cơ quan lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Trần Đình Huệ.

- Đ/c Pho

- Phòng TC - HC

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, phó, phụ trách các phòng chuyên môn và Hạt Kiểm lâm;

- Trưởng các đoàn thể.

15h00

- Thông qua Kế hoạch chỉnh lý tài liệu

- Đ/c Pho

- Đ/c Hồ Thị Huệ

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, HKL;

16h30

Làm việc với HKL, Phòng BTB&ĐNN, Phòng KH&HTQT thống nhất danh sách điều động động tăng cường công tác tạm thời cho một số Trạm Kiểm lâm trong mùa rùa biển

-Đ/c Pho

Đ/c Trà, Đ/c Phùng Hùng

Đ/c Huệ-PGĐ, đ/c Trà, Phùng Hùng, Sơn, Trung

Thứ 6

01/6/2018

08h00

Phòng họp VQG

- Bàn giao Kế toán Quỹ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên BQL Vườn quốc gia Côn Đảo giữa đ/c Đinh Thúy Lài và đ/c Bích Hồng.

- Đ/c Huệ

(Trưởng ban)

- Đ/c Lài

- Tổ Giúp việc Ban quản lý Quỹ bảo tồn; Phụ trách phong Bảo tồn biển, Phụ trách phong TC-HC.

16h00

- Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho con em cán bộ, CCVC, LĐ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

- Đ/c Huệ-PGĐ

- BCH Đoàn cơ sở phối hợp Công Đoàn cơ sở

- Đại diện Chi ủy, lãnh đạo Vườn;

- CCVC , LĐ và các em thanh thiếu nhi;

CN

03/6/2018

8h00

Cầu tàu

Đoàn Sở Xây dựng đi khảo sát một số đảo Vườn quốc gia Côn Đảo

-Đ/c Huệ

PGĐ

- Bộ phận XDCB

- Đ/c Dũng, Khánh Hoàng, Đình Toàn, bộ phận lái, phụ vụ ca nô

9h00

Phòng họp VQG

Làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Resort Đất đốc ký Hợp đồng phối hợp thực hiện PA bảo tồn rùa biển tại Đất Dốc và bàn giải pháp phối hợp khai thác các tuyến du lịch sinh thái trong VQGCĐ

Đ/c Pho

Phòng BTB&ĐNN

- Phòng BTB&ĐND (đ/c Hùng, Đức Thắng);

- Phòng DLSTGDMT (đ/c Hồng và toàn thể NV Phòng DLST)

- Phòng TC-HC (Đ/c Hồ Thị Huệ).

Buổi chiều

 

Giám đốc về SG tiếp tục đi học

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;

  • Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho

 

Chia sẻ:
comments