• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 22/8 ĐẾN NGÀY 26/8/2016

Monday, 29/08/2016, 08:06 GMT+7
766 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 28 tháng 8  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 29 tháng 8 năm 2016 đến ngày 02 tháng 9 năm 2016

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

29/8/2016

07h30

Trụ sở  UBND Huyện

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Hội trường

Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ của Chi bộ

Đ/c Pho

(P. Bí thư)

Đ/c Toàn (Chi uỷ viên) phối hợp đ/c Huệ (P. TCHC)  chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan

- Các đ/c Chi uỷ;

- Đ/c Huệ (Phòng TCHC).

- Đoàn kiểm tra của Huyện uỷ Côn Đảo

08h00

Phòng họp

Làm việc với đoàn ENV vế kế hoạch tuyên truyền bảo vệ rùa biển và các vấn đề liên quan đến bảo vệ rùa biển tại Côn Đảo

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Lãnh đạo các Phòng liên quan

­

- Đại diện lãnh đạo các phòng BTB-ĐNN; DLST-GDMT và Hạt Kiểm lâm;

- Đoàn công tác của ENV.

 

Thứ 3

30/8/2016

07h00

Cầu tàu du lịch

Ra quân thu gom, xử lý rác thải tại Hòn Bà (đợt 2)

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

- Đ/c Trang (PTCHC); đ/c Thuỷ (HKL) thông báo;

- Đ/c Đức: Chuẩn bị dụng cụ, nước uống;

- Đ/c Toàn: Lập DS cấp tiền ăn.

(Cụ thể theo chỉ đạo tại email ngày 27/8/2016)

- 30 CCVC,LĐ Vườn quốc gia Côn Đảo; - 20 chiến sĩ Tiều đoàn 792 thuộc BCH Quân sự huyện;

- Phương tiện: Tàu BV0152 và 01 ca nô của cộng đồng.

(Danh sách người tham gia gửi kèm lịch làm việc tuần).

Thứ 4

31/8/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

01/9/2016

06h30

 Nghĩa trang hàng dương

Tham dự Lễ viếng nghĩa trang và Đền thờ Côn Đảo nhân kỷ niệm 71 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9

-

-

- Lãnh đạo đơn vị;

- CCVC, LĐ đơn vị

08h00

Hội trường

Tổ kiểm tra theo TB số 16 thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra thu, chi sự nghiệp 3 năm (2011-2013) và kiểm tra Quỹ tiền mặt của đơn vị.

Đ/c Pho

(P. Giám  đốc/

Tổ trưởng)

Tổ kiểm tra (TB số 16)

- Đ/c Trà - đại diện Chi ủy;

- Đ/c Huệ - Phó Giám đốc;

- Thành viên Tổ Kiểm tra: Đ/c Phượng; đ/c Lài, đ/c Vĩnh;

- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên phòng KHTC;

- Cá nhân liên quan: Đ/c Hồng, đ/c Tài;

(Tổ kiểm tra phân công người ghi biên bản).

Thứ 6

02/9/2016

-

-

Nghỉ lễ 2/9

-

-

-

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các Phòng CM, đơn vị trực thuộc;

- Tổ kiểm tra theo TB số 16;

- Lưu: VT, PTC-HC.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã  ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
comments