• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 18 tháng 9 năm 2017 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017

Monday, 18/09/2017, 15:26 GMT+7
948 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày  17 tháng 9 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 18 tháng 9 năm 2017 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017                

 

 
 

 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

18/9/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.      

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo

Dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Văn Tân về tội: “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

-

-

- Giám đốc, Phó Giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, HKL, Trạm trưởng, Tổ trưởng, Phụ trách các Trạm, Tổ kiểm lâm và CCVC (do các bộ phận thông báo, sắp xếp)

- Ông Ngô Trí Thủy, ông Dương Văn Hiếu.

15h00

Hội trường

Làm việc với phòng Tổ chức-Hành chính về công tác quản lý, sử dụng nhà công vụ 

Đ/c Pho

Phòng TCHC

- Lãnh đạo Phòng TC-HC và các đ/c: Trang, Thuận.

- Lãnh đạo Phòng KH-TC và phụ trách Kế toán.

Thứ 3

19/9/2017

Buổi chiều

-

Giám đốc về Vũng Tàu làm việc với Sở Tài chính thảo luận dự toán NS 2018

-

-

-

Thứ 4

20/9/2017

14h00

Sở Tài chính

Dự thảo luận dự toán ngân sách năm 2018

-

-

Giám đốc và ông Nguyễn Sỹ Toàn

Thứ 5

21/9/2017

Buổi sáng

-

Phó Giám đốc Huệ về đất liền dự HN xúc tiến đầu tư (theo KH số 100/KH-UBND)

-

-

-

Thứ 6

22/9/2017

08h30

Khách sạn Imperial, TP Vũng Tàu

Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Côn Đảo (theo KH số 100/KH-UBND)

-

Đ/c Tuấn

 

- Đ/c Pho (GĐ), đ/c Huệ (PGĐ);

- Các đ/c: Tuấn, Sơn, Đà.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments