• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 11 tháng 9 năm 2017 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017

Monday, 11/09/2017, 04:58 GMT+7
1040 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 09 tháng 9 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 11 tháng 9 năm 2017 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017                

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

11/9/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.      

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

14h00

Phòng họp UBND huyện

Tiếp và làm việc với Đoàn Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ

-

Đ/c Tuấn (PDLST)

Đ/c Trần Đình Huệ

19h30

Trạm KL Bến Đầm

Tuyên truyền  Pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho đơn vị thi công công trình đường Tây Bắc Côn Đảo.

 

Đ/c Trà

 

Đ/c Trung, đ/c Sáng (VP HKL)

Theo thư mời của Hạt Kiểm lâm.

Thứ 3

12/9/2017

14h00

Hội trường

Đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế giải ngân Quỹ bảo tồn. 

 

Đ/c Huệ

 

Các chuyên viên tổ giúp việc QBT

Chuyên viên tổ giúp việc QBT và các đ/c: Sỹ Toàn, Đình Toàn, Hiệp.

14h00

Hiện trường Khu dân cư số 2,3

Kiểm tra việc khắc phục, trả lại hiện trạng đất rừng đã chặt phá, lấn chiếm của các hộ dân vi phạm.

 

Đ/c Trà

 

 

Đ/c Hậu (VP KHL)

 

Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 22/QĐ-HKL ngày 21/6/2017 của Hạt Kiểm lâm.

(VP HKL phát hành thư mời).

Thứ 4

13/9/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

14/9/2017

 

 

     

 

 

 

Thứ 6

15/9/2017

15h00

Hội trường

Triển khai lịch trình và phân công nhiệm vụ đoàn đi tham quan, học tập năm 2017.

Đ/c Huệ

Trưởng đoàn tham quan

15 CCVC đi học tập theo DS của BQL VQG Côn Đảo.

Thứ 7

16/9/2017

08h00

TKL: Bến Đầm, Cỏ Ống, Ông Đụng, Cơ Động.

Hướng dẫn cho Trạm trưởng và công chức các TKL về việc tận dụng lâm sản và trình tự thủ tục đóng búa Kiểm lâm đối với lâm sản thuộc dự án đường Tây Bắc Côn Đảo.

 

Đ/c Trà

 

Đ/c Trà, Trung (VP HKL)

 

- Lãnh đạo, CC các TKL liên quan và đ/c Đình Trung;

- Đ/c Sơn (TP. KH&HTQT);

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

     

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments