• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017

Monday, 09/10/2017, 08:04 GMT+7
1030 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 07 tháng 10 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017                        

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

09/10/2017

07h-07h30

Trường Võ Thị Sáu, Trường Cao Văn Ngọc

Trao giải thưởng khuyến học cho 40 học sinh Trường Võ Thị Sáu và Trường Cao Văn Ngọc.    

Đ/c Pho

Đ/c Phùng Hùng và Đà.

- Đ/c Nguyễn Khắc Pho;

- Đại diện lãnh đạo Trường;

- Đ/c: Nguyễn Phùng Hùng; Lê Xuân Đà.

- Các học sinh có tên trong danh sách trao thưởng.

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần. 

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và Đại diện Trạm KL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng

-

-

Đoàn thăm quan, học tập năm 2017 tiếp tục đi thăm quan, học tập theo kế hoạch từ ngày 05/10/2017 đến hết ngày 10/10/2017

Đ/c Huệ

Các TV đoàn thăm quan

14 thành viên đoàn thăm quan, học tập (DS kèm theo QĐ số 258/QĐ-BQLVQG).

Thứ 3

10/10/2017

08h30

Hội

Trường

Làm việc với phòng KH-TC chốt lại số liệu bàn giao tài chính để báo cáo Giám đốc.

Đ/c Lịch

Đ/c: Lài, Hiến, Sỹ Toàn.

Các đ/c: Lài, Hiệp, Phượng, Sỹ Toàn, Tính, Hiến.

Thứ 4

11/10/2017

14h00

Sở TN&MT

(P. 601)

Họp với Sở Tài nguyên và Môi trường về khu nghỉ dưỡng Nhất Thống-Côn Đảo tại Hòn Cau và mũi Lò Vôi (theo Giấy mời số 688/GM-STNMT ngày 05/10/2017).

-

-

- Ông Trần Đình Huệ (PGĐ).    

14h00

Hội trường

Thông qua Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. 

Đ/c Pho

P. TCHC

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL;

- Đại diện BCH các đoàn thể.

* Phòng TC-HC đã gửi văn bản và các file, các bộ phận chủ động nghiên cứu góp ý thông qua ban hành không chờ đến cuối tháng 10.

Thứ 5

12/10/2017

08h00

Hội trường

Khai giảng lớp lặn căn bản và nâng cao.   

Đ/c Pho

Phòng: TCHC; HKL; BTB,ĐNN 

- Đại diện phòng: BTB,ĐNN; KHTC và HKL;

- 10 học viên.

08h30

Hội trường

Làm việc với đ/c Lịch, kế toán, thủ quỹ chốt lại số liệu bàn giao tài chính để báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính. 

Đ/c Pho

Đ/c Lịch, Lài, Sỹ Toàn, Hiệp, Hiền, Phượng, Hiến, Tính.

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL.

- Các đ/c: Lịch, Lài, Sỹ Toàn, Hiệp, Hiền, Phượng, Hiến, Tính.

14h00

Hội trường

Làm việc với Sở KH&ĐT, Sở Tài chính rà soát kiểm tra trang thiết bị tại trụ sở cũ, đi thực tế trụ sở mới để trình UBND tỉnh cho sử dụng vốn dự phòng mua sắm trang thiết bị nội thất. 

Đ/c Pho

Đ/c Lịch, Ân, Sỹ Toàn, Đình Toàn.

- Các thành viên của Sở KH&ĐT, Sở Tài chính;

- Các đ/c: Lịch, Ân, Sỹ Toàn, Đình Toàn.

Thứ 6

13/10/2017

08h30

Hội trường

Làm việc với Phòng DLST&GDMT để nghe báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái từ đầu năm đến nay, hướng kinh doanh 03 tháng cuối năm và các khó khăn vướng mắc. 

Đ/c Huệ

Phòng DLST&

GDMT

Lãnh đạo và tất cả các nhân viên của phòng.

10h30

Hội trường

Nghe BCH Công đoàn, Phòng DLST&GDMT, Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh báo cáo kết quả sử dụng cơ sở hạ tầng du lịch tại Bảy Cạnh để tạo quỹ công đoàn và hướng sử dụng thời gian tới.

Đ/c Huệ

BCH Công đoàn, P.DLST, Trạm KL Bảy Cạnh

- Đại diện lãnh đạo: BCH Công đoàn, Phòng DLST&GDMT, Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh.

14h00

Phòng họp

Kiểm tra một số nội dung liên quan đến hướng dẫn tập sự, thử việc đối với đ/c Nguyễn Đức Vũ.

Đ/c Huệ

Đ/c Vũ

 - Lãnh đạo phòng: DLST&GDMT, KH&HTQT.  

15h30

Phòng họp

Họp Chi ủy chuẩn bị cho cuộc họp Chi bộ thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2017.

Đ/c Pho

Các đ/c

Chi ủy

- Các đ/c Chi ủy.           

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- BCH các đoàn thể; Trạm KL Bảy Cạnh;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments