• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018

Monday, 11/06/2018, 08:32 GMT+7
928 xem
Chia sẻ:

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày tháng 6 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 09 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 7

09/6/2018

15h00

Trạm Giao dịch Vũng Tàu

Làm việc với các đơn vị nhà thầu về việc cung cấp các bảng báo giá thiết bị nội thất VQG Côn Đảo giai đoạn 2

Đ/c Pho

-

- Đ/c Pho;

- Đ/c Hoàng kỹ sư xây dựng;

- Đ/c Dũng chuyên gia quản lý DA;

- Các đơn vị nhà thầu;

Thứ 2

11/6/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.

HĐND, UBND huyện

-

Các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

14h00

Phòng họp Huyện ủy

Dự buổi giám sát thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 12/4/2017 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Côn Đảo giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030

Đoàn Giám sát

(QĐ 269)

Chi ủy

Đ/c Trần Đình Huệ (Phó Bí thư).

Thứ 3

12/6/2018

14h00

Phòng họp

VQG

Bàn giao Hồ sơ công chức, viên chức giữa đ/c Bích Hồng và đ/c Trung

Đ/c Huệ PGĐ

Đ/c Bích Hồng

- Đ/c Trần Đình Huệ;

- Đ/c Bích Hồng;

- Đ/c Hương, Hồ Huệ.

Thứ 4

13/6/2018

08h00

Phòng họp VQG

Tập huấn lý thuyết về công tác bảo tồn rùa biển cho cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH Côn Đảo Resort.

 Đ/c Huệ PGĐ

 Phòng BTB

15 người (cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH Côn Đảo Resort.

 

14h00

Họp Hội đồng kỷ luật công chức Trịnh Huy Sơn

Đ/c Huệ

CT Hội đồng

- Đ/c Trung

- Theo Quyết định 165/QĐ-BQLVQG ngày 01/6/2018;

- Đại diện Hội Cựu chiến binh Vườn.

 

15h00

Trụ sở cũ 29 Võ Thị Sáu

Di chuyển cây xanh (Lộc Vừng) lên trồng tại trụ sở mới.

Phòng TC-HC (Đ/c Tâm)

- Đ/c Tâm;

- Hùng (lái xe)

- Hạt Kiểm lâm 03 người;

- TC-HC 03 người (Tâm, Ngọc, Diện);

- KH&HTQT 01 người.

Thứ 5

14/6/2018

09h00

Phòng họp Sở NN&PTNT

Dự họp rà soát, bổ sung các địa điểm cho thuê môi trường rừng

Sở NN&PTNT

P. DLST soạn thảo báo cáo trước ngày 11/6/2018

Đ/c Phượng (Trạm trưởng Trạm Giao dịch Vũng Tàu)

Thứ 6

15/6/2018

07h30

Trung tâm Giáo dục TX TP Vũng Tàu

Tham gia khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ đấu thầu - chương trình cơ bản” và “Nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng công trình”

Viện PTQT học

-

- Đ/c Thanh Bình;

- Đ/c Đình Toàn

08h00

Phòng họp VQG

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm lâm viên chính, trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II thăm và làm việc tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Pho

- Đ/c Sơn (báo cáo giới thiệu);

- P.TC-HC (Hội trường).

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN (65 người);

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị;

- Đại diện các PCM, HKL.

Hội trường Viện hải dương học Nha Trang

Tham dự Hội thảo quốc gia về bảo tồn rùa biển

-

-

Đ/c Huệ - Phó Giám đốc (đi Nha Trang lúc 08h00 ngày 14/6/2018)

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;

  • Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Đình Trung

 

Chia sẻ:
comments